מדגים טכנולוגי למערכת רדיו למטוסים

לקוח: אורביט אלחוט

מדגים טכנולוגי למערכת רדיו / קשר למטוסים.

Orbit-1